یافته ها

(یادگیری فعال ، تعاملی و هوشمند فیزیک)

یافته ها

(یادگیری فعال ، تعاملی و هوشمند فیزیک)

یافته ها

سلام سیدرضا معصومی نژاد هستم معلم فیزیک و مشاور دبیرستان مفید(یادگار امام ) .برخی از مطالب ، تجربیات ، مقالات و برنامه مربوط به آموزش فیزیک را برای دبیران ، دانش آموزان و علاقمندان به آموزش فیزیک قرار می دهم امیدوارم با ارایه نظرات دوستان کلاسهای پر بار تری داشته باشم
آدرس تلگرامی فعلا
https://telegram.me/yaftehha
تلگرام کلاس درس یازدهم امسال
https://telegram.me/physics11mofid39

در موضوعات مختلف  محتوای چند رسانه ایی قرار داده شده است برای مشاهده و دانلود هر موضوع روی آن بخش کلیک کنید

الف) بحث الکتریسته ساکن

الف-1 ) قانون کولن

الف-2) میدان الکتریکی

الف-3)انرژی پتانسیل الکتریکی

الف-4) انرژی پتانسیل الکتریکی وپتانسیل الکتریکی

الف -5) خازن

 الف -6) قانون گوس 
ب-بحث جریان الکتریکی

ب-1) مفهوم جریان الکتریکی

ب -2) جریان مستقیم و متناوب

ب-3) اجزا مدار الکتریکی

ب-4) قانون اهم

ب-۵) عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

 ب-۶)مدارهای تک حلقه

ب- ۷) مدارهای چند حلقه 

 

 ج) ترمودینامیک

ج-1) فرایند همدما (قانون بویل)

ج-2) فرایندهای خاص چهارگانه

ج-3 )ماشین بنزینی 2و4 زمانه

ج-4 )آشنایی با اجزا ماشین

ج-5) چرخه کارنو

ج-6)ماشین بخار جیمز وات

ج-۷) آشنایی با عمکرد و اجزا یخچال

 

 

د) مغناطیسمغناطیس  مایع

د-1 ) مغناطیس

د-2) سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

د-3 ) بار الکتریکی متحرک در میدان مغناطیسی (اشعه کاتدی )

د-4)نیروی الکترومغناطیسی وارد بر بار متحرک را در میدان مغناطیسی و الکتریکی

د-5 )کاربرد اورستد (موتور الکتریکی )

د-۶ ) کاربرد اورستد (گالوانومتر )

د-۷ ) سیم لوله حامل جریان الکتریکی


 

ه) جریان القایی

ه-۱)قانون فارادی و لنز

ه-۲) آموزش کلیه مفاهیم جریان القایی

ه-۳)آشنایی با جریان متناوب

ه-4)آشنایی با ترانسفورماتور

و)حرکت نوسان ساده                    
و-1) آشنایی با نوسان ساده