یافته ها

(یادگیری فعال ، تعاملی و هوشمند فیزیک)

یافته ها

(یادگیری فعال ، تعاملی و هوشمند فیزیک)

یافته ها

سلام سیدرضا معصومی نژاد هستم معلم فیزیک و مشاور دبیرستان مفید(یادگار امام ) .برخی از مطالب ، تجربیات ، مقالات و برنامه مربوط به آموزش فیزیک را برای دبیران ، دانش آموزان و علاقمندان به آموزش فیزیک قرار می دهم امیدوارم با ارایه نظرات دوستان کلاسهای پر بار تری داشته باشم
آدرس تلگرامی فعلا
https://telegram.me/yaftehha
تلگرام کلاس درس یازدهم امسال
https://telegram.me/physics11mofid39

در این سایت محتوای ارائه شده در کلاسهای درس ابنجانب ارائه می گردد.برای جلوگیری از شلوغی صفحه اصلی سایت از طریق زیر به محتوای کلاسهای درس دسترسی پیدا کنید .

فایل های مربوطه به تدریج در حال جمع آوری ار وبلاگهایی است در آنها قرار داشته است.


تدریس مباحث ترمودینامیک

- تدریس مباحث الکتریسته ساکن 

-تدریس مباحث جریان الکتریکی 

تدریس مباحث مغناطیس 

تدریس مباحث الکترومعناطیس

- ندریس مباحث نوسان ساده

- تدریس مباحث موج 

- تدریس مباحث امواج الکترومغتاطیس

- تدریس مباحث فیزیک کوانتوم

- تدریس مباحث فیزیک هسته ایی

-تدریس مباحث فیزیک اتمی 

-تدریس مباحث فیزیک حالت جامد (نبمه رساناها)