یافته ها

(یادگیری فعال ، تعاملی و هوشمند فیزیک)

یافته ها

(یادگیری فعال ، تعاملی و هوشمند فیزیک)

یافته ها

سلام سیدرضا معصومی نژاد هستم معلم فیزیک و مشاور دبیرستان مفید(یادگار امام ) .برخی از مطالب ، تجربیات ، مقالات و برنامه مربوط به آموزش فیزیک را برای دبیران ، دانش آموزان و علاقمندان به آموزش فیزیک قرار می دهم امیدوارم با ارایه نظرات دوستان کلاسهای پر بار تری داشته باشم
آدرس تلگرامی فعلا
https://telegram.me/yaftehha
تلگرام کلاس درس یازدهم امسال
https://telegram.me/physics11mofid39

برای تابستان هفته ایی 4 ساعت کلاس داریم  حدود 4 ساعت هم مطالعه بیرون کلاس در نظر گرفته ام  که حدود یکساعت آن مطالعه  و تکمیل جزوه خواهد بود .

کتاب گاج قرمز برای تمرینات تشریحی و گاج نقره ایی برای تمرینات تستی خواهد بود .

تقریبا هر جلسه بازدید تکلیف و هر هفته یک کوییز کوتاه و اکثرا تستی خواهیم داشت .

 

جزوه ترمودینامیکب


هفته اول ترمودینامیک (قانون عمومی گازها )


ideal gas

جلسه اول کلاس به اهمیت سال سوم دبیرستان و لزوم برنامه ریزی دراز مدت  و دو ساله برای موفقیت در کنکور گذشت .

در جلسه بعدی وارد بحث قانون عمومی گازها شدیم و 2 مثال ساده هم حل کردیم .

تمرینات جلسه آینده :

- تکمیل جزوه تعاملی تا سر نمودارها 

- حل 5 تمرین در جزوه تعاملی 

فایل کلاس را از اینجا دانلود کنید . 

جلسه دوم و سوم کلاس به حل تمرین و مثال قانون عمومی گاز کامل  و نمودارهای حالتهای خاص گازکامل سپری شد.

در جلسه آینده از بخش کوییز خواهیم داشت .

تمرینات جلسه بعد:

- حل 40 تست ستاره دار گاج نقره ایی از ابتدای بخش قوانین گازها

- مطالعه و تکمیل جزوه تعاملی تا سر فرآیند 


هفته دوم تدریس ترمودینامیک 

(فرآیندهای ترمودینامیکی و قانون اول ترمودینامیک )

در ابتدای جلسه کوییز معادله حالت گاز کامل را برگزار کردیم و در همین حال  تکالیف را بررسی نمودم .

آزمون تستی و 5 سواله به مدت حدود 20 دقیقه برگزار شد .(البته به تدریج زمان را تا 10 دقیقه کاهش خواهم داد.)

سپس بحث مفاهیم اولیه ترمودینامیک و فرآیندهای ترمودینامیکی را مطرح کردیم .

فایل کلاس را از اینجا دانلود کنید .

در جلسه دوم تمرینات کتاب کار و جزوه را حل کرده و قانون اول ترمودینامیک را تدریس نمودم .

تمرینات جلسه آینده :

- 21 تمرین کتاب کار گاج قرمز 

-تکمیل جزوه 

تمرینات جلسه دوم :

- تمرینات 21 تا 32 کتاب کار 

-تستهای یک قدم تا 100 گاج نقره ایی 15 عدد

- تکمیل جزوه هفته سوم (تدریس فرآیند هم حجم)

در این هفته به علت تعطیلی روز سه شنبه  تنها یک جلسه 2 ساعته داشتیم که یک جلسه  به آزمون و حل تمرین و یک جلسه هم به تدریس فرآیند هم حجم گذشت .

فرآیند هم حجم

فایل کلاس را از  اینجا دانلود کنید .

تمرینات این جلسه :

- تکمیل جزوه تعاملی تا سر فرآیند هم فشار

- تمرینات هم حجم گاج قرمز 


هفته چهارم ترمودینامیک (تدریس فرآیند همفشار )

در این جلسه بعد از یک  تعطیلی یک هفته ایی یک جلسه به دوره و حل تمرینات فرآیند هم حجم پرداختیم و یک جلسه هم فرآیند همفشار را تدریس کردیم  .

فایل کلاس را از اینجا دانلود کنید .

تمرینات این جلسه :

- گاج قرمز تمرینات همفشار 

-گاج نقره ای 21 تست هم حجم و معادله حالت .

- تکمیل جزوه و آمادگی برای آزمون کلاسی


ادامه هفته چهارم ترمودینامیک (آموزش فرآیند همدما)

در ادامه جلسات این هفته یک زنگ به برگزاری کوییز و حل تمرین گذشت و در زنگ دوم فرآیند همدما را بررسی و تدریس کردیم .

فرآیند همدما

فایل کلاس را از اینجا دانلود کنید .

تمرینات این هفته :

- تمرینات گاج قرمز (فرآیند هم دما )

- تست های فرآیند هم حجم  و هم فشار گاج نقره ایی

- تکمیل جزوه 


هفته پنجم (فرآیند بی دررو - چرخه )

در ادامه تدریس این هفته به بررسی فرآیند بی دررو پرداختیم و تفاوت آن را با فرآیند همدما مطرح نمودیم .به نظز شما بخار تشکیل شده در بالای بطری به چه دلیل است ؟


در ادامه مفهوم چرخه را توضیح داده و روش محاسبه کار و گرما را در آن بیان کردیم .

فایل کلاس را از اینجا دانلود کنید .

تکالیف ابن هفته :

- گاج قرمز تمرینات بی دررو و چرخه تا سوال 125

- تکمیل جزوه نعاملی


هفته ششم (ماشین بخار، بازده ، چرخه کارنو)
بعد از چند هفته استراحت ر یادآوری ، حل تمرین ، پاسخ به سوالات آزمون  جزو برنامه هایمان بود .
یک جلسه هم به ندریس مباحث ماشین یخار پرداختیم  و از آن آزمونکی یرگزار کردیم.هفته هفتم(ماشین بنزینی)
در این جلسه با کلیات مفاهیم ماشینهای بنزینی آشنا شدیم .

اجزاء اصلی ماشینهای چهار زمانه را معرفی و فیلمی در باره آن4STORKE

نمایش دادیم .

فرآیندهای ۶ گانه در ماشین چهار زمانه را معرفی و نمودار چرخه اتو را رسم کردیم .

تفاوت ماشین چهار زمانه و دو زمانه - ماشینهای کاربراتوری و انژکتوری را بیان کردیم .(مدل آموزشی ماشین دو زمانه را نشان دادیم )

 

 ادامه هفته هفتم(یخچال )

اجزاء یخچال را توضیح دادیم .

فرآیندهای چرخه یخچال بررسی شد .

هنوز بحث بخچال کامل نشده است .


هفته هشتم آماده سازی برای آزمون تستی قلمچی 24 مهر 
در این هفته به آمادگی سازی دانش آموزان جهت آزمون قلمچی 24 مهر خواهیم پرداخت .